Grupy wsparcia

Trwa nabór do grup wsparcia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy mają charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

W naszym ośrodku proponujemy dwie grupy wsparcia:

  • „Przeżyć stratę” – grupa wsparcia dla osób, które straciły ukochane osoby i nie radzą sobie po ich śmierci, a  w swoim cierpieniu potrzebują obecności innych. Nie każdy wtedy znajduje oparcie w rodzinie i przyjaciołach. Spotkania osób, które łączy doświadczenie straty kogoś bliskiego dają możliwość dzielenia się uczuciami i myślami, pozwalają uwolnić się od poczucia osamotnienia i niezrozumienia. Tutaj, gdy ktoś mówi „rozumiem”, to naprawdę rozumie. Do udziału w grupie zapraszamy również Rodziców, których dotknęła utrata dziecka w skutek poronienia czy choroby. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie grupy wsparcia są często najbardziej efektywną formą pomocy psychologicznej w żałobie.
  • „Rodzice w akcji”  grupa wsparcia dla Rodziców i Opiekunów borykających się z trudnościami wychowawczymi, którzy  pragną w bezpiecznej atmosferze dzielić się swoimi trudnościami oraz korzystać ze wsparcia i wiedzy innych osób. Kiedy rodzicom udaje się zadbać o stałą więź z dzieckiem czy nastolatkiem to jest to najlepszy sposób by dzieci uniknęły „poważnych kłopotów”. Najlepsze rezultaty w zakresie poprawy zachowania dziecka udaje się uzyskać wtedy kiedy to oboje rodzice zaangażują się w pomoc dziecku, dlatego zapraszamy też ojców, bo ich rola w opiece nad dziećmi ciągle jest niedoceniona.

Przed przystąpieniem do grupy zapraszamy na konsultację z osobą prowadzącą grupę. 

Spotkania grup wsparcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie i trwają 1,5 – 2 godziny w zależności od liczebności grupy. 

⇑ POWRÓT