Psychoterapia par i małżeństw

Prowadzona w naszym Centrum terapia par i małżeństw polega na rozmowie, w której uczestniczą osoby będące ze sobą w związku oraz psychoterapeuta.

Oferta skierowana jest dla małżeństw/par przeżywających kryzys. W czasie pierwszych konsultacji terapeuta właściwie oceni, czy para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia wspólnej terapii. Niedostateczna motywacja do zmiany relacji i zachowań, zagrożenie rozwodem, stosowanie przemocy, głębokie zaburzenia emocjonalne i/lub psychiczne u jednego czy obojga małżonków oraz zdrada, zaangażowanie jednego z partnerów w związek pozamałżeński, to tylko niektóre z przeciwwskazań do terapii.

Osoby będące w związkach, gdy mają motywację i wskazania do podjęcia psychoterapii w zależności od przyjęcia założeń danej teorii, podejmują terapię razem lub osobno. W psychoanalitycznym i psychodynamicznym ujęciu najczęściej proponuje się małżonkom podjęcie terapii indywidualnej – każda osoba z innym terapeutą. Ma ona na celu wewnętrzne wzmocnienie, ugruntowanie własnego „ego” i uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relację.

Po uzgodnieniu z parą ostatecznie zaproponowana będzie pomoc bądź indywidualna terapia dla obojga małżonków w cyklu sesja raz w tygodniu dla każdego inny terapeuta, bądź terapia dla pary w cyklu co dwa tygodnie 90 minutowa sesja.

POWRÓT ⇑ OFERTA