Psychoterapia

W naszym ośrodku prowadzona jest psychoterapia w dwóch nurtach psychodynamicznym oraz integratywnym.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia psychodynamiczna, to psychoterapia oparta na założeniach teorii psychoanalizy. Jest metodą leczenia prowadzącą do poprawy zdrowia i samopoczucia psychofizycznego, integracji i wzmocnienia osobowości oraz poprawy w relacjach z innymi ludźmi. Podstawowym środkiem leczenia wykorzystywanym w psychoterapii, w sposób zamierzony, jest powstający między pacjentem a terapeutą związek. Psychoterapia to proces w którym pacjent i psychoterapeuta znajdujący się w bezpiecznej relacji odkrywają krok po kroku przyczyny problemów i odnajdują optymalne sposoby ich rozwiązania. Czytaj więcej … Psychoterapia krótkoterminowa dedykowana jest osobom, które znalazły się w konkretnej trudnej sytuacji życiowej (np. utrata bliskiej osoby, choroba, sytuacja kryzysowa lub inna ważna zmiana życiowa). Jej celem jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu wcześniejszej równowagi psychicznej, zredukowanie lęku i strachu w nowych sytuacjach, lepsze wykorzystanie jego zdolności adaptacyjnych. Czytaj więcej …

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia integratywna

Psychoterapia długoterminowa proponowana jest pacjentom wymagającym długotrwałego kontaktu terapeutycznego. Celem jest poznanie istoty konfliktów wewnętrznych, wgląd w przyczynę objawów co prowadzi do ich ustąpienia. Długoterminowa praca pozwala na wypracowanie pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu w życiu i lepsze samopoczucie. Brak ustalonego terminu zakończenia takiej terapii oznacza, że trwa ona aż obie strony uznają (terapeuta i pacjent), że przewidziane cele pracy zostały osiągnięte. Czytaj więcej … Podejście integratywne stosowane w Gabinecie jest kierunkiem rozwiniętym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie przez Andrzeja Nehrebeckiego (psychoterapia integratywna MetaSystemowa) i Milenę Karlińską – Nehrebecką (psychoterapia integratywna systemowa). Wykorzystuje metody wypracowane w różnych nurtach i szkołach terapeutycznych (m.in. psychodynamicznych, Gestalt, poznawczo – behawioralnym, praca z ciałem). Czytaj więcej …