Rodzaj usługi Cena
konsultacja 100 zł/50 – 60 min
psychoterapia 80 zł/50 min
psychoterapia małżeństw, par 140 zł/90 min
psychoterapia rodzin 140 zł/90 min
konsultacja/ terapia w domu pacjenta 120 zł/50 min (na terenie Jasła), do 30 km – 140zł/50 min powyżej 30 km – cena do uzgodnienia
opieka okołoporodowa 80 zł/50 min (terapia w gabinecie), 120 zł/50 min (na terenie Jasła), do 30 km – 140 zł/50 min powyżej 30 km – cena do uzgodnienia
psychoedukacja 80 zł/50 min
zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce 80 zł/45 – 50 min
porada on – line (Skype) 100 zł/ 50 min
pomoc pedagogiczna 80 zł / 45 – 50 min
udział w grupie wsparcia 60 zł / jedno spotkanie grupy
badania psychologiczne:

  • określania cech osobowości
  • zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży
  • oceny funkcjonowania procesów poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia)
cena uzależniona od rodzaju badania i ustalana z góry z klientem

 

 

  • badanie ilorazu inteligencji (około 2h)
150 zł/ badanie + opinia
wydanie zaświadczenia o uczestnictwie w dowolnej formie wsparcia 50 zł
warsztaty umiejętności społecznych 50 zł / 60 min
szkolenia dla firm i instytucji cena ustalana indywidualnie z klientem
zniżki dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny 5 – 10% w zależności od usługi
opinia psychologiczna lub pedagogiczna 150 zł
Płatność przelewem co najmniej na 3 dni przed konsultacją na numer konta: 82 8627 1011 2001 0044 8974 0001

Uwaga w przypadku wydarzeń losowych istnieje możliwość przesunięcia wizyty dwa dni przed umówionym spotkaniem, nie zwracamy gotówki w przypadku nie zgłoszenia się klienta w umówionym terminie lub odwołaniu wizyty w tym samym dniu!