Dorota Grzywacz

dorota

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Ignatiamum w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach humanistycznych i pedagogicznych. Swój warsztat psychoterapeuty doskonaliłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej – czteroletni kurs rekomendowany przez PTP i PTPPd  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psdychoterapii Psychodynamicznej.

Obecnie znajduję się na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warsztat trenerski doskonaliłam w  Szkołe Trenerów MERITUM w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach  uzyskując certyfikat trenera na  poziomie zaawansowanym   dającym wszechstronne przygotowanie praktyczne, w zakresie kompetencji trenerskich, na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework. Dodatkowo ukończyłam kurs Trenerów Szkoły Pamięci Wojakowskich i przez kilka lat zajmowałam się prowadzeniem treningów pamięci i koncentracji uwagi metodą Szkoły Pamięci Wojakowskich.

Swoją pracę z drugim człowiekiem rozpoczęłam ponad 20 lat temu, wtedy uczyłam się słuchać ludzi i pomagać im w rozwoju. Od 2009 roku prowadzę praktykę psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Gemini w Jaśle, w Poradni Leczenia Nerwic NERWUS w Krośnie oraz podczas stażu klinicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Od 2010 roku prowadzę własny gabinet. Każda napotkana na mojej drodze osoba jest  dla mnie  wyjątkowa ze swoją historią życia, osobowością i trudnościami. Do każdego staram się podchodzić indywidualnie i profesjonalnie. Największą satysfakcją jest dla mnie obserwować, gdy ktoś pod wpływem procesu psychoterapii coraz lepiej się czuje i poprawia się jego funkcjonowanie. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o nurt psychodynamiczny. Pracę terapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją.

Drugą moją aktywnością zawodową jest prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla różnorodnych grup społecznych. Przeprowadziłam do tej pory ponad 1400 godzin szkoleń i warsztatów prowadzonych dla różnych grup. Współpracowałam i współpracuję z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z placówkami oświatowymi, Domami Dziecka oraz i innymi firmami organizując i prowadząc szkolenia i warsztaty. Fascynuje mnie doświadczenie uczestnictwa w procesie grupowym i bycie świadkiem oraz sprawcą dokonujących się zmian w uczestnikach warsztatów. To co mnie wyróżnia jako trenera to umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Fakt, że jestem psychoterapeutą daje mi głębsze rozumienie procesów zachodzących tak w grupie jak i w poszczególnych osobach. Wciąż wzbogacam swój warsztat trenerski poszukując nowych metod i tworząc dla potrzeb grupy nowe ćwiczenia i gry.
POWRÓT ⇑ O NAS