Dorota Grzywacz

dorota

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Ignatiamum w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach humanistycznych i pedagogicznych. Swój warsztat psychoterapeuty doskonalę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Obecnie jestem na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W tymże Centrum ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej.

czytaj więcej …

Dorota Grzywacz – ZnanyLekarz.pl

Renata Maciechowska

renata

Jestem psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i psychologiem po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pracuję w podejściu integratywnym, które wykorzystuje metody wypracowane w różnych nurtach i szkołach terapeutycznych (m.in. psychodynamicznych, Gestalt, poznawczo – behawioralnym, praca z ciałem). Praktyka psychoterapeutyczna w tym podejściu opiera się jednak na własnym spójnym modelu tego, czym jest zdrowa osobowość, jakie są czynniki powodujące zaburzenia oraz jakie są czynniki leczące i cele psychoterapii.

czytaj więcej …