Psychoterapia dorosłych

Jeśli jesteś osobą dorosłą psychoterapia może pomóc w trudnościach takich jak:

  • zaburzenia zachowania: agresja, konflikty w domu i w pracy
  • zaburzenia emocji: depresja, lęki, fobie, nerwice
  • depresja poporodowa
  • zaburzenia psychotyczne
  • przewlekły stres, przemęczenie
  • bezsenność i inne zaburzenia snu
  • zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, otyłość
  • trudne sytuacje życiowe: śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba, utrata pracy
  • utrata sprawności fizycznej i psychicznej związana z urazami lub przewlekłą chorobą
  • oraz wielu innych problemach emocjonalnych i życiowych

Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 min.

POWRÓT ⇑ OFERTA