zdj1

Podejście integratywne stosowane w Gabinecie jest kierunkiem rozwiniętym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie przez Andrzeja Nehrebeckiego (psychoterapia integratywna MetaSystemowa) i Milenę Karlińską – Nehrebecką (psychoterapia integratywna systemowa). Wykorzystuje metody wypracowane w różnych nurtach i szkołach terapeutycznych (m.in. psychodynamicznych, Gestalt, poznawczo – behawioralnym, praca z ciałem). Praktyka psychoterapeutyczna w tym podejściu opiera się jednak na własnym spójnym modelu tego, czym jest zdrowa osobowość, jakie są czynniki powodujące zaburzenia oraz jakie są czynniki leczące i cele psychoterapii. Model psychoterapii integratywnej wypracowany w ciągu ponad 20 lat w Instytucie  okazał się bardzo skuteczny w leczeniu pacjentów.

Podejście to stawia sobie za cel prowadzenie pacjentów w stronę zdrowia i spełnienia w życiu. W myśl teorii integratywnej o skuteczności psychoterapii decyduje osoba terapeuty, a nie modalność czy stosowane techniki Odpowiedzią na różnorodność i złożoność cierpienia pacjentów może być terapia, która korzysta z zasobów wszystkich dostępnych metod. Służy ona nie tylko zdrowiu psychicznemu, fizycznemu, lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie.

⇑ POWRÓT