Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa dedykowana jest osobom, które znalazły się w konkretnej trudnej sytuacji życiowej (np. utrata bliskiej osoby, choroba, sytuacja kryzysowa lub inna ważna zmiana życiowa). Jej celem jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu wcześniejszej równowagi psychicznej, zredukowanie lęku i strachu w nowych sytuacjach, lepsze wykorzystanie jego zdolności adaptacyjnych. Terapia ma z góry ustalony termin zakończenia (zazwyczaj trwa 3 – 6 miesięcy). Rozpoczęcie psychoterapii zarówno krótko jak i długoterminowej poprzedzone jest zawsze konsultacjami (1 – 3 spotkania), na których dokonane jest omówienie głównych obszarów problemowych, podjęcie decyzji o sposobie pracy i ustalenie zasad współpracy. Indywidualna sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut. Koszt sesji jest ustalony z góry przez terapeutę i może ulegać zmianie nie częściej niż raz w roku.

POWRÓT ⇑ PSYCHOTERAPIA